Delavec podaja opeko zidarju, ki se nahaja 3 m visoko. Na uro mu poda 800 opek z maso 4 kg. Kolikšna je njegova povprečna moč?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana