Dvigalo lahko tovor z maso 1,4 t dvigne na višino 12 m.


  • Za koliko kJ se tovoru med dvigovanjem poveča potencialna energija?

  • Koliko časa dvigalo dviguje tovor, če dela s povprečno močjo 4,2 kW?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Maja Jug