Nadzor formul v preglednicah fb
 

Nadzor formul v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


S formulami v preglednicah smo se spoznali v gradivu Formule v preglednicah. V tem gradivu pa se bomo osredotočili na praktično uporabo in pa morebitne težave, na katere lahko naletimo med uporabo formul.


Pregled formuleŽe vneseno formulo lahko pregledamo tako, da na celico dvakrat kliknemo. Formula se prikaže hkrati v celici in v vnosni vrstici.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Napake v formulahVečkrat se pripeti, da se po vnosu formule namesto rezultata izpiše obvestilo o napaki. Kaj storiti v primeru, ko dobimo tako sporočilo?


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Seznam najpogostejših napak je predstavljen v spodnji tabeli. Glede na vrsto napake oziroma obvestilo ustrezno ukrepamo:Odprava napakPreglednice nam pri odpravi napak pomagajo z obvestili.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Dodatno pomoč pri odpravljanju napak nudijo pripomočki za nadzor formul, ki se navadno nahajajo v meniju za urejanje formul nad tabelo (oziroma skupini ukazov za nadzor formule):
Posamezne ukaze si bomo ogledali na primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj