informatika fb
 

Naslavljanje celic v preglednicahAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Podobno, kot moramo pravilno nasloviti pisma, da nam jih lahko pošta dostavi na želen naslov, tako moramo tudi v preglednicah pravilno nasloviti celice, kadar se na njih sklicujemo. Osnova sklicevanja na celico je določena z njenim naslovom. Sestavljen je iz:

 • črke stolpca in

 • številke vrstice (na primer A1).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ločimo tri načine sklicevanja oziroma naslavljanja celic:


 • Relativno naslavljanje: relativno sklicevanje pomeni, da če formulo - v kateri nastopajo relativni sklici - kopiramo v novo celico, se naslovi celic v sami formuli samodejno spremenijo relativno na smer kopiranja. Primer relativnega naslova celice A1:
 • Absolutno naslavljanje: za razliko od relativnega naslavljanja se formula - v kateri nastopajo absolutni sklici - ne spremeni. Četudi formulo premaknemo na novo mesto, se bo formula na novem mestu še naprej klicevala na iste celice kot formula na starem mestu. Primer absolutnega naslova celice A1:
 • Mešano naslavljanje: mešano naslavljanje uporabimo v primerih, ko želimo, da se ob kopiranju formule spremeni izključno ali:

  • črka stolpca ali

  • številka vrstice - ne pa oboje.

  Primera mešanega naslova celice A1 sta:


  V prvem primeru ostaja fiksen stolpec, v drugem pa vrstica.
glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj