6 m dolga deska z maso 60 kg je podprta na tretjini dolžine. Krajši konec je z vrvjo pritrjen na podlago. Na drugem koncu deske je tovor z maso 40 kg. Kolikšna je sila v vrvi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana