Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 6


Reši neenačbo v množici celih števil.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katarina Žerovnik Mazi