Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 8


Reši neenačbo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Katarina Žerovnik Mazi