Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 9


Reši neenačbo v množici racionalnih števil. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pika Klopčar