Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 4


Reši neenačbo v množici naravnih števil.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katarina Žerovnik Mazi