Reševanje linearnih neenačb
 

Reševanje linearnih neenačb vaja 28


Če številu -3 prišteješ neko število, dobiš največ polovico števila -8. Katera cela števila so to? Zapiši množico rešitev.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katarina Žerovnik Mazi