Neskončno zaporedje
 

Neskončno zaporedje vaja 43


Dano imamo zaporedje s splošnim členom .


  • Zapišite prve štiri člene zaporedja na tri mesta natančno.

  • Izračunajte limito zaporedja.

  • Ugotovite od katerega člena dalje se vrednosti členov zaporedja od limite razlikujejo za več kot ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov