Neskončno zaporedje
 

Neskončno zaporedje vaja 24


Vsota prvih 7 členov nekonstantnega aritmetičnega zaporedja je enaka 42. Prvi, tretji in sedmi člen tvorijo geometrijsko zaporedje. Zapiši splošni člen aritmetičnega zaporedja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Miha Medvesek