Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 9


Opazujemo nihalo na vijačno vzmet z maso 1 kg. Izmerimo čas 10 nihajev in sicer 5 s. Kolikšen je koeficient vzmeti tega nihala? Pri vsakem nihaju mu amplituda pade za 5%. Kakšno je njegovo dušenje? Na začetku je največji odmik nihala 10 cm. Kolikšen je njegov odmik po 10 nihajih? Kolikšni sta celotna energija na začetku nihanja in energija po 10 nihajih?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik