Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 9


Dana je resonančna krivulja matematičnega nihala:
  • Kaj prikazuje resonančna krivulja in od česa je odvisna amplituda, ki jo doseže nihalo v resonanci?

  • Določi nihajni čas nitnega nihala!

  • Določi dolžino nitnega nihala!

  • Kolikšna bi morala biti frekvenca vsiljevanja, da bi prišlo do resonance, če bi vrv dvakrat skrajšali?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik