Vzmetno nihalo
 

Vzmetno nihalo vaja 2


Nihajni čas vzmetnega nihala želimo podvojiti. Kolikokrat moramo povečati maso?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana