Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja
 

Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja vaja 10


V kakšnem razmerju sta kinetična in prožnostna energija vzmetnega nihala, ko je trenutni odmik od ravnovesne lege enak polovici amplitude?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana