Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja
 

Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja vaja 14


Na sliki je časovni graf odmika vzmetnega nihala, ki niha harmonično. Masa nihala je .


Graf odmika vzmetnega nihala v odvisnosti od časa.  • Kolikšen je nihajni čas nihala?

  • S kolikšno amplitudo niha nihalo?

  • Kolikšna je konstanta vzmeti?

  • Zapiši enačbo, ki kaže kako se odmik nihala spreminja s časom.

  • Nariši časovni graf hitrosti.

  • Izračunaj kinetično energijo nihala po od začetka nihanja.

  • Kolikšna je kinetična energija nihala v trenutku ko je odmik nihala enak polovici amplitude?

  • Pri kolikšnem odmiku sta kinetična in prožnostna energija enaki?

  • V kateri legi nihala, deluje na nihalo največja sila? Kolikšna je ta sila? 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan