Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja
 

Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja vaja 13


Graf spodaj, kaže pospešek nihala v odvisnosti od odmika.


Graf pospeška nihala v odvisnosti od odmika.  • Določi amplitudo nihanja.

  • Izračunaj nihajni čas nihala.

  • Nihalo začnemo opazovati, ko zapušča ravnovesno lego. Nariši graf, ki kaže kako se odmik nihala spreminja s časom (2 nihaja). V grafu jasno označi merilo.

  • Kolikšna je hitrost nihala v trenutku ko gre skozi ravnovesno lega?

  • Zapiši zvezo med hitrostjo nihala in odmikom.

  • Izberi nekaj odmikov (npr. 6) na levi in desni strani od ravnovesne lege ter izračunaj hitrosti.

  • Nariši graf hitrosti nihala v odvisnosti od odmika.

  • Na podlagi grafa oceni, v katerih legah je nihalo, ko je njegova hitrost enaka polovici največje hitrosti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan