Notranja energija
 

Notranja energija vaja 15


Izračunaj spremembo notranje energije za spodnje snovi:


  • Les, ki mu dovedemo 35 J toplote.

  • Kovinska klada, ki jo obdelujemo. Najprej jo pilimo in pri tem opravimo 0,5 kJ dela. Nato na klado privarimo kovinski del, s čimer klada prejme 2 kJ toplote.

  • Opazujemo vodo v kozarcu. Masa vode je 0,2 kg. V vodo primešamo led, ki nam vodo ohladi za .

    Specifična toplota vode je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Klara Poiškruh