Notranja energija
 

Notranja energija vaja 18


Obkroži ali poudari pravilni odgovor:


 • Snov opravi mehansko delo. Kako se spremeni njena notranja energija?

  • se poveča

  • se zmanjša

  • ostaja nespremenjena

 • Ali lahko snovi dodajamo toploto, ne da bi se spremenila njena notranjo energijo? Upoštevaj možnost, da snov istočasno tudi odda ali sprejme mehansko delo.

  • lahko

  • ne moremo

 • Dve telesi iz iste snovi, vendar različnih mas, sta na enaki temperaturi. Katera snov ima višjo notranjo enerjijo?

  • z večjo maso

   Pri večji masi imamo več delcev snovi, ki se gibljejo ali nihajo okoli ravnovesne lega. Njihova skupna notranja energija pa je vsota notranjih energij posameznih delcev. Če je več delcev snovi, večja je njihova notranja energija.

  • z manjšo maso

  • obe enako

 • Ali ima lahko snov, ki je na višji temperaturi manjšo notranjo energijo od snovi na nižji temperaturi?

  • lahko

  • ne more

 • Katero vrsto energij lahko spreminjamo z delom?

  • Kinetično

  • Potencialno

  • Prožnostno

  • Notranjo

  • Vse naštete


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana