IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
Trapezna metoda fb
 

Numerično računanje določenih integralov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pogosto se pri računanju določenih integralov srečujemo s funkcijami, katerih nedoločen integral ne moramo izraziti z elementarnimi funkcijami ali elementarne funkcije ne moremo določiti. V takih primerih se računanja integralov lotimo s pomočjo različnih numeričnih metod.


Trapezna metoda za računanje približne vrednosti integralovTrapezna metoda je ena izmed metod, s katerimi računamo približno vrednost integrala. Lik pod krivuljo na danem intervalu [a, b] razdelimo na n enakih delov in mu včrtamo oziroma očrtamo trapeze. To numerično metodo računanje za približne vrednosti integrala imenujemo trapezna metoda. Poglejmo si jo nekoliko podrobneje.


Integracijski interval razdelimo na n enakih delov:


Tako smo dobili n manjših podintervalov:
Širina vsakega delnega intervala je enaka:
Nad intervale narišimo trapeze z osnovnicama in ter višino
Približna vrednost določenega integrala je enaka vsoti ploščin vseh trapezov:
Uredimo:
Trapezna formula za približen izračun določenega integrala:

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.