Oblikovanje številskih podatkov fb
 

Oblikovanje številskih podatkov v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Številski podatki v preglednicah so števila, datumi in ure, ulomki, odstotki... Običajno so prikazani kot decimalna števila, lahko pa jih zapišemo tudi v valutni ali odstotkovni obliki, kot ulomek, datum, uro ali celo v obliki po lastni želji.


Sprememba prikaza številskega podatka ne vpliva na vrednost podatka, ki smo ga vnesli v celico.


Možnosti za dodatno oblikovanje podatkov najdemo:

  • na ukazih na orodni vrstici,

  • z desnim klikom na celici in ukazom oblikuj.
Številska oblika zapisaVneseno število lahko izpišemo kot decimalno število v več oblikah:

  • na poljubno število decimalnih mest,

  • z ločilom tisočic,

  • decimalni simbol je določen v sistemskih nastavitvah računalnika (vejica ali pika),

  • negativna števila se izpišejo s predznakom ali brez njega, lahko tudi v rdeči barvi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Število je prikazano na toliko decimalnih mest, kolikor števk ima v svojem zapisu za decimalno vejico. Lahko pa ga zapišemo z manj ali več decimalnimi mesti. V ta namen uporabljamo gumbe za povečanje ali pomanjšanje števila decimalnih mest, ki se nahajajo na orodni vrstici:
Z spreminjanjem števila decimalnih mest se prikaz števila na zaslonu spremeni, saj se uporablja zaokroževanje podatkov. Pri zaokroževanju velja dogovor:

  • števka ostane na mestu zaokroževanja nespremenjena, če ji sledi števka 0, 1, 2, 3 ali 4,

  • števka se na mestu zaokroženja poveča za 1, če ji sledi števka 5, 6, 7, 8 ali 9.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Različne oblike prikaza števila na zaslonu ne vplivajo na vrednost podatka. In sicer: čeprav se število v celici prikaže v zaokroženi obliki, njena prava številska vrednost ostaja enaka (nezaokrožena). Nezaokrožena vrednost je še vedno vidna v vnosni vrstici in se tudi uporabljeno za izračune.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


S spreminjanjem števila decimalk se oblika celice spremeni iz Splošno na Številka, širina stolpca pa se samodejno prilagodi. Če se širina stolpca ne prilagodi samodejno, se prikaže opozorilo , da je prostora za izpis premalo.
V tem primeru je potrebno povečati širino stolpca. To naredimo tako, da dvokliknemo desni rob glave stolpca (v primeru na sliki desno od črke stolpca D).


Valutna oblika zapisaTa številska oblika izpiše število v valuti, ki je določena s sistemskimi nastavitvami v računalniku. Pred ali za številom doda valutni simbol. Valutna oblika poravna števila na decimalnem ločilu (vejici).


V Sloveniji se od 1. januarja 2007 dalje v denarnem prometu uporablja denarna valuta evro oz. euro (oznaka € ali mednarodna oznaka EUR), zato je sistemska vauta za Slovenijo evro.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Računovodska oblikaTudi računovodska oblika izpiše število v valuti, ki je določena s sistemskimi nastavitvami v računalniku. A za razliko od valutne oblike zapisa ta oblika poravnava valutni simbol in decimalno ločilo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odstotkovna oblika zapisaTo je zapis v odstotkih, ki poljubno število pretvori v odstotke oziroma stotine.
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravilen zapis odstotkovnega podatka je s presledkom med številom in znakom %, npr: 20 %.


Ulomek kot oblika zapisaUlomek je racionalno število, ki ga zapišemo v obliki . Pri tem imenujemo a števec in b imenovalec. Tako števec kot imenovalec sta celi števili, b pa mora biti različen od nič.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj