Oblikovanje številskih podatkov
 

Oblikovanje številskih podatkov vaja 2


Zapišimo število 2 in ga prikažimo v več oblikah zapisa:

  • kot število na dve decimalki,

  • v valuti EUR,

  • računovodsko z denarnim simbolom €,

  • kot datum,

  • v odstotkovni obliki,

  • v kilogramih.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj