Oblikovanje datumskih podatkov
 

Oblikovanje datumskih podatkov v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Datumski podatek vtipkamo v preglednico v obliki DAN.MESEC.LETO. Privzeta datumska oblika je določena v področnih nastavitvah računalnika.
Privzeto datumsko obliko lahko v sistemskih nastavitvah tudi prilagodimo.
Datumski podatek je številoV preglednico vneseni datumski podatek ima svojo serijsko ali zaporedno številko. Ker je torej številski podatek, z njim lahko računamo.


Datumski podatek lahko prikažemo z njegovo zaporedno številko ali pa v datumski obliki kot prikaz dneva, meseca in leta:
Oblika zapisa datumskega podatkaPravilen zapis datumskega podatka v slovenskem jeziku je:

  • v številki dneva in številki meseca ne pišemo vodilnih ničel,

  • za vsako piko v datumu zapišemo presledek.


Če datumski podatek ni tako oblikovan, uporabimo oblikovanje celic po meri in zapišemo pravilno obliko:
Datumsko obliko prilagodimo v oblikovanju zapisa po meri. Primeri so nakazani na datumskem podatku 21. 2. 2016:

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj