Oblikovanje grafikona fb
 

Oblikovanje grafikona
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Grafikon je sestavljen iz posameznih elementov grafikona. Vsakemu od njih lahko spreminjamo lastnosti in tako oblikujemo grafikon po svoji meri. Paziti pa moramo, da z obliko ne zasenčimo sporočilnosti grafikona.


Ko je grafikon izbran, se na vrhu zaslona prikaže orodna vrstica za oblikovanje grafikona:
Smiselno je uporabljati primerne oblike in barve elementov grafikona. Na sliki je prikazan primer izbire barvne sheme elementov:
Uporabimo lahko tudi že vnaprej določen oblikovni slog grafikona. Le-ta določa oblikovne lastnosti za posamezne elemente grafikona, na primer senčenje območja grafikona, prikaz številskih podatkov, pisavo za besedilne podatke in drugo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oblikovanje elementa grafikonaPri izdelavi grafikona so nekateri elementi privzeto prikazani. Lahko jih dopolnimo, preoblikujemo, premaknemo na drugo mesto, spremenimo velikost ali odstranimo. Izgled grafikona lahko spremenimo tako, da obstoječe elemente preoblikujemo ali pa dodamo nove elemente.


Za oblikovanje elementa grafikona lahko uporabljamo dve možnosti:

 • dvojno kliknemo na element grafikona ali

 • desno kliknemo na element grafikona in izberemo ukaz oblikuj, ki nam odpre pogovorno okno za oblikovanje:
Ukazi, ki se izpišejo, se samodejno prilagajajo izbranemu elementu grafikona. Če kliknemo na območju grafikona ter izberemo ukaz oblikuj, dobimo na desni strani ekrana podokno z naslovom Oblikovanje območja grafikona.
Preglednice omogočajo, da oblikujemo:


 • področje vodoravne (x) in navpične (y) osi,
 • naslove osi ali naslov grafikona,
 • oznake na nizih podatkov,
 • podatkovno tabelo,
 • izpis glavnih in pomožnih mrežnih črt,
 • legendo,
 • trendno črto.
Oblikovne lastnosti elementa grafikonaMed oblikovnimi lastnostmi elementov v grafikonu lahko določimo:

 • obliko besedila (vrsta, velikost, barva, poravnava, smer, odsev pisave),

 • obliko izpisa podatkov,(števila, odstotki, datum, čas)

 • polnilo (barva senčenja, vzorec, tekstura, slika, preliv),

 • obrobo (slog, debelina, barva črte),

 • učinke (senčenje, žarenje, mehki robovi, 3D oblika),

 • merilo (spodnja, zgornja meja, večja in manjša enota),

 • položaj (na črti, pod, nad, poleg, zunaj, znotraj),

 • velikost (višina, širina),

 • in drugo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj