Oblikovanje po meri fb
 

Oblikovanje podatkov v preglednicah po meri
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V preglednicah pogosto želimo k številskim podatkom (oziroma merskega števila) dodati še mersko enoto. A težava, na katero lahko naletimo, je, da če k številu dodamo še mersko enoto, preglednica podatek zazna kot besedilni podatek (in ne številski) in zato s takim podatkom moremo računati.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


S podatki, ki jih preglednica obravnava kot besedilna, lahko računamo le, če jih oblikujemo po meri. To pomeni, da zapišemo le številsko vrednost podatka (na primer 2), mersko enoto pa dodamo v ukazu za oblikovanje celic (na primer kg).


Oblikovanje podatkov po meri omogoča, da spremenimo obstoječe oblikovanje zapisa ali ustvarimo novo obliko zapisa:
Oblikovanje številskega podatka po meriPreglednice omogočajo naslednje kode oblikovanja števil:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oblikovanje datumskega podatka po meriDatumsko obliko prilagodimo z zapisom po meri. Primeri so nakazani na datumskem podatku 21. 2. 2016:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oblikovanje časovnega podatka po meriPrikaz časovnega podatka lahko prilagodimo z oblikovanjem po meri. Primeri v spodnji tabeli so prikazani na časovnem podatku 4:59:13,99:Zapis časovnega podatka sestavimo iz poljubnih oblik in kombinacij časovnih kod. Oblike zapisa v oklepajih pa lahko uporabljamo tudi samostojno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oblikovanje besedilnega podatka po meriTabela kod za oblikovanje besedila:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj