Matura 2021, spomladanski rok, višji nivo, pola 2 C
 

Matura 2021, spomladanski rok, višji nivo, pola 2 C vaja 1


Rešite naslednje naloge iz obrestno obrestnega računa. Rezultate zaokrožite na stotinko evrov. V vseh nalogah gre za obrestno obrestovanje z letnim pripisom obresti in letno obrestno mero .


  • V začetku leta 2000 smo imeli na računu 580 €. Koliko smo imeli na računu 11 let kasneje, če medtem nismo opravili nobenega dviga in nobenega pologa


  • Pet let zapored smo na začetku vsakega leta v banko vložili 180 €. Koliko je znašala skupna privarčevana vsota šest let po zadnji vlogi?


  • V začetku leta 2009 smo najeli posojilo v višini 18000 €. Odplačali smo ga z dvanajstimi enakimi letnimi obroki, prvič konec leta 2009. Kolikšen je bil obrok?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.