Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 8


Ali so točke in kolinearne (ležijo na isti premici)?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič