Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 9


Določite x tako, da bodo točke in ležale na isti premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič