Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 10


Ploščina negativno orientiranega trikotnika ABC z oglišči in je enaka 29.5. Izračunajte absciso oglišča B.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič