Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 13


Ploščina pozitivno orientiranega trikotnika ABC je 15. Znani sta oglišči in , oglišče C pa leži na ordinatni osi. Zapišite oglišče C.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič