Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 12


Dana so oglišča paralelograma ABCD , , .


  • Grafično poiščite koordinati točke D.


  • Izračunajte ploščino paralelograma.


  • Izračunajte obe višini paralelograma.


  • Poiščite presečišče diagonal paralelograma.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič