Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 16


V koordinatnem sistemu so dane točke , in . Izračunaj ploščino trikotnika, ki ga omejujeta: težiščnica trikotnika in koordinatno izhodišče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman