Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 15


V ravnini so dane koordinate točk , in . Izračunaj, koliko meri višina na stranico v trikotniku .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman