Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 2


Točke A, B in C so oglišča trikotnika v pravokotnem koordinatnem sistemu. Izračunaj obseg, če so koordinate točk:

A(3,-1), B(-1,2) in C(-1,-4).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman