Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 17


Izračunaj oddaljenost premice od koordinatnega izhodišča. Oddaljenost izračunaj s pomočjo ploščine trikotnika, ki ga premica tvori s koordinatnima osema.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Viktorija Ternar Horvat