Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 1


Točke A, B in C so oglišča trikotnika v pravokotnem koordinatnem sistemu. Izračunaj obseg, če so koordinate točk:

A(-3,2), B(5,-4) in C(1,-1).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman