Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 7


Točke A, B in C so oglišča trikotnika v pravokotnem koordinatnem sistemu. Določi orientacijo trikotnika ter izračunaj ploščino, če so koordinate točk:

, in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman