Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 5


Dan je trikotnik z oglišči in


  • Izračunajte orientacijo in ploščino trikotnika.


  • Izračunajte obseg trikotnika in rezultat zaokrožite na tri mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič