Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 6


Dan je štirikotnik z oglišči , in Izračunajte njegovo ploščino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič