Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 11


Dan je štirikotnik z oglišči in.


  • Štirikotnik narišite v koordinatnem sistemu.


  • Izračunajte ploščino štirikotnika.


  • Koliko odstotkov ploščine štirikotnika ABCD predstavlja ploščina trikotnika ABD?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič