Odboj in lom svetlobe
 

Odboj in lom svetlobe vaja 10


Lomni količnik je rahlo odvisen tudi od barve svetlobe (valovne dolžine). Iz vode prehajata proti zraku žarek violične svetlobe in žarek rdeče svetlobe. Pod katerim kotom morata vpadati žarka glede na pravokotnico na površino vode, da bomo na zraku videli rdeči žarek, violičnega pa ne. Lomni količnik violične svetlobe je 1,341, rdeče pa 1,330.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana