Odboj in lom svetlobe
 

Odboj in lom svetlobe vaja 12


Žarek vstopa v stekleno polkroglo kot kaže slika. Kje mora vstopiti žarek v polkroglo (h) in kakšen mora biti radij krogle R, da se bo žarek dvakrat popolnoma odbil in izstopil tako, da bosta vstopni in izstopni žarek vzporedna? Lomni količnik stekla je 1,51.Dvojni odboj svetlobe v stekleni polkrogli


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana