Odboj in lom svetlobe
 

Odboj in lom svetlobe vaja 8


Svetloba prehaja iz vode na zrak. Nariši graf odvisnosti lomnega kota od vpadnega. Kolišen je mejni kot totalnega odboja, če je lomni količnik 1,33.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana