Geometrijski elementi in razdalje v prostoru fb
 

Odnosi (relacije) med geometrijskimi elementi v prostoru za osnovno šolo
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Točke, premice in ravnine, ki se nahajajo v trirazsežnem prostoru, so lahko v različnih medsebojnih odnosih. Odnosi med njimi se nekoliko razlikujejo od tistih, ki smo jih spoznali v geometriji v ravnini.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


K razširjenem naboru odnosov med točkami in premicami bomo dodali še odnose z ravnino.


Odnosi med točkami v prostoruPosamezne točke lahko zavzamejo poljubno mesto v prostoru. Za množice točk pa poznamo nekaj posebnih postavitev. Poglejmo si:

 • kolinearne točke,

 • nekolinearne točke,

 • komplanarne točke.


Kolinearne točkeTočke, ki ležijo na isti premici, so kolinearne:
Dve točki sta vedno kolinearni.Nekolinearne točkeČe točke ne ležijo na isti premici, so nekolinearne:


Nekolinearne točkeSkozi nekolinearne točke ne moremo potegniti ene premice.Skozi poljubne tri nekolinearne točke lahko narišemo ravnino:
Tri nekolinearne točke natanko določajo ravnino.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Komplanarne točkeTočke, ki ležijo na isti ravnini, so komplanarne točke.


Komplanarne točkePoljubne tri točke so vedno komplanarne (tudi če so kolinearne). Čez vse tri točke lahko položimo vsaj eno ravnino.Odnosi med točko in premico v prostoruOglejmo si možne medsebojne lege točke in premice.


Točka leži na premiciTočka lahko leži na premici:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: točka A leži na premici p.Simbol sicer pomeni "je element množice". Vsaka premica je namreč množica točk. V zgornjem primeru je točka A ena od točk premice p.Točka ne leži na premiciTočka lahko leži izven premice:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: točka A ne leži na premici p.Odnosi med premicama v prostoruPo dve premici lahko ležita v različnih medsebojnih legah. Oglejmo si jih.


Premici sta vzporedniV prostoru za vzporedni premici veljata dve pravili (pogoja):


 • premici nimata nobene skupne točke


  Vzporedni premici nimata skupne točke • skozi premici lahko potegnemo eno ravnino


  Vzporedni premici ležita na isti ravniniRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: premica p je vzporedna s premico q.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Premici se sekataPremici, ki se sekata, imata natanko eno skupno točko, ki jo imenujemo presečišče:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: presek premic p in q je točka M.Premici se sekata pravokotnoPravokotni premici predstavljata poseben primer presečišča premic. Sekata se namreč tako, da oklepata pravi kot (90° v stopinjah oziroma v radianih):


Pravokotni premiciRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot:
in preberemo: premica p je pravokotna na premico q.Premici sta mimobežniZa mimobežni premici veljata dve pravili (pogoja):

 • premici nimata skupne točke in

 • skozi premici ne moremo potegniti ene ravnine.


Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: premici p in q nimata skupne točke.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odnosi med točko in ravnino v prostoruOglejmo si možne medsebojne lege točke in ravnine.


Točka leži na ravnini

Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: točka A leži na ravniniTočka ne leži na ravnini

Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: točka A ne leži na ravniniOdnosi med premico in ravnino v prostoruSledijo možne medsebojne lege premice in ravnine.


Premica leži na ravniniSkozi dve različni točki, ki ležita na ravnini, lahko narišemo natanko eno premico. Taka premica leži na ravnini:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: premica AB leži na ravnini . Premica in ravnina imata neskončno skupnih točk.Simbol sicer pomeni "je podmnožica množice". Vsaka ravnina je namreč množica točk. Na zgornji sliki je premica podmnožica ravnine. Točke, ki ležijo na premici AB, ležijo hkrati tudi na ravnini .Premica seka ravninoPremica seka (prebada) ravnino natanko v eni točki. To točko imenujemo prebodišče:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: premica p seka ravnino v točki P.Premica p in ravnina imata torej eno samo skupno točko P.


Premica seka ravnino pod pravim kotomPremica lahko seka ravnino pod pravim kotom.


Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: premica p je pravokotna na ravnino .Premica p je pravokotna na ravnino le, če velja, da je pravokotna na vsaj na dve premici ravnine, q in r:


Pravokotnica na ravninoSkozi vsako točko na ravnini lahko narišemo natanko eno pravokotnico na ravnino. Vse pravokotnice na ravnino so med seboj vzporedne. Predstavljajo snop premic.


Na ravnini vedno obstajata vsaj dve premici, na kateri je pravokotnica na ravnino pravokotna.Premica je vzporedna ravniniČe premica in ravnina nimata nobene skupne točke, sta vzporedni:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot:
in preberemo: premica p je vzporedna z ravnino .


Velja, da premica p nima skupnih točk z ravnino :
Odnosi med ravninami v prostoruDve ali več ravnin lahko zavzamejo različne medsebojne lege. Oglejmo si jih.


Ravnini sta vzporedniRavnini sta vzporedni, če nimata skupnih točk:


Vzporedni ravniniRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot:
in preberemo: Ravnina je vzporedna z ravnino .


Velja, da ravnini nimata skupnih točk:
Ravnini se sekataPresečišče dveh ravnin, ki nista vzporedni, je vedno premica:
Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot
in preberemo: presečišče nevzporednih ravnin in je premica p.Ravnini se sekata pravokotnoRavnini se lahko sekata pod pravim kotom. Na drugi ravnini vedno obstaja premica, ki je pravokotna na vsaj dve premici iz prve ravnine:


Pravokotni ravniniRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot:
in preberemo: Ravnina je pravokotna na ravnino .


Velja:
Tri ravnine se sekajoPresečišče treh ravnin je lahko:


 • Premica


  Presečišče treh ravnin v premici • Točka


  Presečišče treh ravnin v točki

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.