Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 2


Iz odstotnega deleža , ki predstavlja del celote €, izračunaj celoto.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić