Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 17


Obseg gredice, ki ima obliko kvadrata, meri 24 m. Obseg gredice smo povečali za 10 % tako, da smo ohranili obliko kvadrata. Koliko meri dolžina ene stranice gredice po 10 odstotnem povečanju?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić