Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 15


Bruto plača zaposlenega v nekem podjetju znaša 886,63 €. Neto plača znaša 625,71 €. Koliko odstotkov bruto plače znaša neto plača zaposlenega?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boris Đukić