Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 20


Zapiši odstotek 25 % kot ulomek z imenovalcem 20.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva