Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 21


Zapiši odstotek 32% kot ulomek z imenovalcem 25.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva